PEACE DHE 105

Model: DHE 105

250.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

  • Mặt trống tập.

  • Nhỏ, gọn dễ di chuyển.

  • Với thiết kế đơn giản nhưng bền bỉ.

  • Có 3 kích thước: 12", 13", 14"

  • Mặt trống tập.

  • Nhỏ, gọn dễ di chuyển.

  • Với thiết kế đơn giản nhưng bền bỉ.

  • Có 3 kích thước: 12", 13", 14"

Sản phẩm liên quan

Mặt trống + dùi