Phụ kiện khác

DIRECT BOX SAMSON S-DIRECT

Giá liên hệ

Hoàn hảo cho sân khấu và phòng thu. Mức đầu ...

DIRECT BOX MACKIE MDB-1A

Giá liên hệ

Kết nối một nhạc cụ như guitar, bass hoặc keyboard với một bộ tiền khuếch ...

DIRECT BOX MACKIE MDB-2P

Giá liên hệ

Kết nối hai nhạc cụ đơn âm như guitar hoặc bass hoặc một nhạc cụ ...

DIRECT BOX MACKIE MDB-1P

Giá liên hệ

Kết nối một nhạc cụ như guitar, bass hoặc keyboard với một bộ tiền khuếch ...

TEST JACK - PEAVEY CT10

Giá liên hệ

Test jack âm thanh. Công tắc 6 chiều để chọn các kết ...