48-56 line

MIXER MACKIE SR56.8

Giá liên hệ

SR56·8 là bảng điều khiển tăng cường âm thanh khổ lớn, khu ...

MIXER MACKIE ONYX4880

Giá liên hệ

Mixer analog MACKIE ONYX 4880 - 48 đường. Perkins EQ 4 băng tần ...

MIXER CREST AUDIO HP848

Giá liên hệ

Mixer 48 line. Chuyên dùng cho sân khấu ca nhạc, ...