Chân Hihat

CHÂN HIHAT DW/PDP PDHH 920

Giá liên hệ

Chân Hihat PDHH 920 Chân rộng, có nẹp đôi, ống ...

CHÂN HIHAT DW/PDP PDHH 900

Giá liên hệ

CHÂN HIHAT PDP SERIES 900 Chân rộng, có nẹp đôi, ...

CHÂN HIHAT DW/PDP PDHH 800

Giá liên hệ

CHÂN HIHAT PDP SERIES 800 Được thiết kế cho người chơi ở mọi cấp ...

CHÂN HIHAT MAPEX HF 1000

Giá liên hệ

CHÂN HIHAT FALCON MAPEX SERIES 1000 Chân có thể ...

CHÂN HIHAT DW CPMDDHH2/ CPMDDHH3

Giá liên hệ

Với khả năng hoạt động mượt mà, nhạy bén, chân hi-hat DW ...