MIXER MACKIE ONYX 24.4

Model: ONYX 24.4

27.500.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

 • Mixer 24 line.

 • Chuyên dùng cho sân khấu ca nhạc lớn.

 • Thiết kế bộ Preamp cực hay.

 • 20 Ngõ cắm micro.

 • 2 Ngõ Stereo

 • 4 Band EQ.

 • 6 x 2 Matrix.

 • 6 Aux sends.

 • Fader dài 100 mm.

 • 24 Directs out.

 • Inputs: 24

 • Mic/Line Inputs

         + 24 Line: 1/4" TRS Phone

         + 20 Mic: 3-pin XLR

 • Stereo Line Inputs: 2 - L/R 1/4" TRS Phone 21 through 24

 • In-Line: Inputs/Returns No

 • AUX Sends: 6 AUX Sends: 1/4" TRS Phone

 • AUX Returns: Stereo Returns: L/R 1/4" TRS Phone

 • Inserts: Inserts on all Input Channels, Group Outputs, Auxiliary Sends and Main Outputs

 • BUS (Group) Outputs:  4 Group Outputs: 1/4" TRS Phone

 • 2 Trk Master I/O:

         + Main Out (Balanced): Right / Left / Mono 3-pin XLR

         + Main Out (Unbalanced): Right / Left 1/4" Phone

 • ALT I/O

         + Direct Outputs: 24 Channels on DB-25 Connectors x3

         + Matrix A/B Out: 1/4" TRS Phone x2

         + Tape I/O: L/R Stereo RCA

 • Monitor Outputs: Right / Left 1/4" Phone

 • Mono Channel EQ:

         + High: +/- 15dB @ 12kHz

         + High Mid: +/- 15dB, sweepable from 400 Hz to 8kHz

         + Low Mid: +/- 15dB, sweepable from 100 Hz to 2kHz
         + Low: +/- 15dB @ 80Hz

 • Stereo Channel (Aux Input) EQ:

         + High: +/- 15dB @ 12kHz

         + High Mid: +/- 15dB @ 2.5kHz

         + Low Mid: +/- 15dB @ 400Hz

         + Low: +/- 15dB @ 80Hz

 • Channel Level Control: 100mm Panasonic Faders

 • Kích thước (H x W x D): 7,3 x 31,2 x 21,9" (185 x 792 x 555mm)

 • Trọng lượng: 39,5 lb (17,9 kg)

 

Sản phẩm liên quan

24-32 line