GUITAR ĐIỆN CORT CR200

Model: CR200

7.499.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

CORT CR200

 • Thiết kế cổ điển CR200 mới có cutaway đơn.

 • Thân gỗ Mahogany tự nhiên.

 • ClassicRocker-II CR2NS-F & CR2NS-R (H-H).

 • 2 volume, 2 tone.

 • 2 màu chọn lựa.

 • CONSTRUCTION: Set-in

 • CUTAWAY: Single Cutaway

 • BODY: Mahogany

 • NECK: Mahogany, 1F : 21mm, 12F ; 23mm

 • BINDING: White

 • FRETBOARD: Rosewood, 12" Radius (305mm)

 • FRETS: 22 / Large (2.7mm)

 • SCALE: 24 3/4" (629mm)

 • INLAY: Rectangular White Pearl

 • TUNERS: Vintage

 • BRIDGE: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece

 • PICKUPS: ClassicRocker-II CR2NS-F & CR2NS-R (H-H)

 • ELECTRONICS: 2 volume, 2 tone, 3way toggle

 • HARDWARE: NI (Nickel)

 • STRINGS: D'addario EXL110(046-010)

 • COLORS: CR200 GT - Gold Top/ CR200 BK - Black

19/07/2024

19/07/2024

19/07/2024

Sản phẩm liên quan

Guitar điện