GUITAR ĐIỆN CORT CR100

Model: CR100

4.999.000 VND

Đặt hàng

Mô tả

 • Guitar điện 6 dây.

 • Thiết kế cổ điển CR100 mới có cutaway.

 • Thân gỗ Mahogany tự nhiên.

 • Powersound PSLP-1F & PSLP-1R (H-H).

 • 2 volume, 2 tone.

 • CONSTRUCTION: Bolt-on

 • CUTAWAY: Single Cutaway

 • BODY: Mahogany

 • NECK: Canadian Hard Maple, 1F : 21mm, 12F : 23mm

 • BINDING: N/A

 • FRETBOARD: Rosewood, 12" Radius(305mm)

 • FRETS: 22 / Large (2.7mm)

 • SCALE: 24 3/4" (629mm)

 • INLAY: White Dot

 • TUNERS: Die cast

 • BRIDGE: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece

 • PICKUPS: Powersound PSLP-1F & PSLP-1R (H-H)

 • ELECTRONICS: 2 volume, 2 tone, 3way toggle

 • HARDWARE: NI (Nickel)

 • STRINGS: D'addario EXL110(046-010)

 • COLORS: CR100 CRS - Cherry Red Sunburst

Xem thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

19/07/2024

19/07/2024

19/07/2024

Sản phẩm liên quan

Guitar điện