Thiết bị làm nhạc

THIẾT BỊ LÀM NHẠC KORG ELECTRIBE

Giá liên hệ

16-part drum và groove với 409 âm thanh PCM. Âm ...

THIẾT BỊ LÀM NHẠC KORG MINILOGUE

Giá liên hệ

Bộ tổng hợp đa âm sắc có lập trình đầy đủ tính ...

THIẾT BỊ LÀM NHẠC KORG VOLCA SAMPLE

Giá liên hệ

Được tải với các điều khiển dễ truy cập giúp các mẫu ...

THIẾT BỊ LÀM NHẠC KORG VOLCA BEATS

Giá liên hệ

Là một Portable Analog Drum với Electribe-style ...

THIẾT BỊ LÀM NHẠC KORG VOLCA BASS

Giá liên hệ

Ba bộ dao động tương tự tự điều chỉnh cho cao độ ổn định, không ...

THIẾT BỊ LÀM NHẠC KORG VOLCA KEYS

Giá liên hệ

Bộ tổng hợp analog di động với thiết kế 3-voice. Các voice ...

THIẾT BỊ LÀM NHẠC KORG KAOSS PAD KP3+

Giá liên hệ

Thiết kế độc đáo và khả năng uyển chuyển tuyệt vời của touchpad ...

< 1 2 >