Trống Conga

MẶT TRỐNG LP LP267B

Giá liên hệ

Mặt trống làm từ da bò tự nhiên, đường kính ...

MẶT TRỐNG LP LP267A

Giá liên hệ

Mặt trống làm từ da bò tự nhiên, đường kính ...

MẶT TRỐNG LP LP826

Giá liên hệ

Mặt trống conga 11,75" di động. Hiệu suất và giai điệu ...

MẶT TRỐNG LP LP825

Giá liên hệ

Mặt trống conga 11" di động. Hiệu suất và giai điệu đáng ...