Preamp cho micro

PREAMP CHO MiCRO PRESONUS STUDIO CHANNEL

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ micro. Tích hợp bộ compressor và ...

PREAMP CHO MICRO PRESONUS BLUETUBE DP V2

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ micro. Được trang bị đầu vào cho nhạc cụ ...

PREAMP CHO MICRO PRESONUS TUBEPRE V2

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ micro phòng phu. Lớp vỏ được làm bằng kim ...